Innovation ger välstånd!

Basen för vårt välstånd!! Vinnovas general­direktör Charlotte Brogren skriver i Svenska Dagbladet om att Sverige halkar efter: http://www.svd.se/innovationer-ar-basen-for-vart-valstand. Hon efterfrågar att politikerna måste bli mer konkreta i sina satsningar.

Väldigt viktigt och nu får vi hoppas att politikerna läser och vidtar mått och steg i den riktningen, men det hastar!! Vår statsminister har upprepade gånger tryckt på hur bra Sverige är på innovationer och att det är med spetskompetens vi kan vara internationellt konkurrenskraftiga. Men då måste även orden kläs i konkreta åtgärder som stimulerar och underlättar! För i dessa dagar står nog fler jobb högt på dagordningen??!!

Precis som Charlotte Brogren skriver så måste vi satsa mer på samarbeten mellan industri, akademi och myndigheter och det s.k. triple helix-arbetet verkar ha gått lite i stå, vilket ju märks i sjunkande antal sådana samarbeten. I Sverige har samarbetet mellan industri och stat fungerat väldigt bra redan från industrialiseringens början, vilket lagt grunden till där vi är idag och det är viktigt att inte slarva bort det nu!

För det är ju så, att våra stora företag (ja, alla företag iofs!) har som huvudmål att tjäna pengar, vilket förhoppningsvis skapar jobb, inkomster, skatter och välstånd mm. Att stå still och bara tillverka samma produkt funkar inte i längden, vilket vissa företag har blivit varse när de bara sett till kvartalsutvecklingen. Utan en rejäl insats av vinsterna till innovationer och forskning, föråldras produkterna och man åker snart av banan, men då har VD´n redan fått sin besparingsbonus med vidhängande fallskärm och gått vidare…

Viktigt är att forsknings- och innovationsarbetet, även i triple helix-projekt, mynnar ut i kontrakt och avtal som gör att kulorna kan börja rulla in när labbet har stängt igen. Företag måste se en tydlig möjlighet till ROI = return of investment, när triple helix-projekten drar igång. Det funkar inte om fleråriga forsknings- och innovativa arbeten som äntligen når sina mål, där industrin bidragit med toppkvalificerade civilingenjörer, akademin fått fram doktorander i ämnet och den offentliga sektorn löst sina uppdrag och instruktioner på ett innovativt sätt, skall avslutas med en upphandling som resulterar i att kommande investeringar hamnar i lågprisländers företag, som med facit i hand konkurrerat ut de bolagen som investerat i utvecklingen. Hur i hela fridens namn ska vi då få våra svenska företag att glatt skutta in med pengar och mantimmar i triple helix-samarbeten nästa gång ett problem skall lösas?

Man tar sig lätt för pannan när man jämför hur andra länder stöttar inhemsk industri och hur Sverige måste vara så PK i alla lägen eller som min gode vän Uno, f.d. lots i Åhus sa om s.k. Pyrrhus avtal, ” det är som att kissa i byxorna, det värmer gott för stunden men blir snabbt kallt om fötterna”

Kommentarer

  • Björn Södahl

    Ett angeläget tema nu när de offentliga sparkraven riskerar att undergräva viktiga och långsiktiga satsningar på en hållbar samhällsutveckling.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.