”Brister och felaktigheter som rapporteras tas inte på tillräckligt stort allvar”

E n av Sjöbefälsföreningens medlemsgrupper som har ett säkerhetsmässigt väldigt utsatt arbete är lotsarna. Både vi och Lotsförbundet, som har kollektivavtalen med Sjöfartsverket, koncentrerar oss framför allt på säkerheten. 

I Sverige finns säkerhetstänket bland annat exemplifierat i lotsarnas kollektivavtal, där tillåts inte oregelbunden arbetstid efter fyllda 60 år. Frågan har nyligen prövats i AD och det konstaterades att detta är en säkerhetshöjande åtgärd och därmed inte åldersdiskriminering, det var nämligen det frågan gällde.

Det har skett ett stort antal incidenter och tyvärr också en del dödsolyckor i samband med att lotsen hämtas eller lämnas med lotsbåt. Det finns ett antal olika konstruktioner och flera varianter att ta sig av och på ett fartyg, vanligast är dock att en lotslejdare används med eller utan en kombination av fallrep, hiss eller plattform. Inte nog med att det är riskabelt att hoppa av och på båtar, det kan rulla ganska ordentligt, det kan vara mörkt och det kan dessutom konstateras att det är vanligt med dåligt underhåll och felaktigt hanterande av utrustningen. Vi har också noterat att brister och felaktigheter som rapporteras, inte tas på tillräckligt stort allvar.

Det har skett ett stort antal incidenter och tyvärr också en del dödsolyckor i samband med att lotsen hämtas eller lämnas med lotsbåt.

Sjöbefälsföreningen har ett väl utvecklat samarbete internationellt och det är bland annat där vi sätter in våra resurser. Bland de organisationer som driver frågor avseende lotsars säkerhet och som vi stöttar och arbetar ihop med, kan nämnas International Maritime Pilots’ Association (IMPA) samt den amerikanska International Organization of Masters, Mates and Pilots (MM&P). I detta samarbete spelar naturligtvis International Transport Workers’ Federation (ITF) en mycket stor roll eftersom det är genom ITF som vi för fram våra budskap till FN:s sjöfartsorgan, International Maritime Organization (IMO). 

Det är IMO som utgör den internationella sjöfartsmyndigheten och sätter det internationella regelverket avseende säkerhet till sjöss. Det som framför allt reglerar lotsarnas säkerhet återfinns i SOLAS Chapter V samt IMO Res. A 1045(27). Nu är det inte enbart lotslejdare det handlar om, utan alla delar i hur fartygen hanterar hämtning och lämning av lots. Vi är glada att frågan fått stor uppmärksamhet och att många länder nu vidtar åtgärder för att öka säkerheten. 

Transportstyrelsen är Sveriges tillsynsmyndighet och de är medvetna om att det är vanligt med brister och ändå så sägs det att ”i de fall det är möjligt genomförs inspektioner”. Frågan är om det räcker? Det kanske är dags att fundera på vilka prioriteringar som ska göras och vilka resurser som skall sättas in. Vi vill inte höra talas om fler tillbud och olyckor.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.