Arbetsmiljö är bara sunt förnuft…

Jag har arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor på olika sätt i över 12 år nu. Som skyddsingenjör på ett varv var det mycket operativt arbete. Här och nu skulle dagliga problem lösas och risker hanteras om allt från kvicksilverutsläpp och hörselskador till personkonflikter. Som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket handlade det inte längre om att lösa problemen själv. Snarare såg jag mig själv som handelsresande i arbetsmiljö med uppdrag att övertyga chefer, arbetsledare och skyddsombud ute på landets arbetsplatser om att det här med arbetsmiljö är inte bara något som står i lagen. Det är även en bra idé ur ett verksamhetsperspektiv (och dessutom roligt!). De senaste fem åren har jag forskat på sjöfartens arbetsmiljö. Huvudfrågan var just att undersöka vilka effekter vår arbetsmiljö kan ha på verksamheten. Jag sökte bättre och vassare argument för ett proaktivt arbetsmiljöarbete inom sjöfarten.

Men oavsett vilken hatt jag haft på mig under de åren så har jag regelbundet mötts av ett intressant fenomen. Övertygelsen hos mina medmänniskor att ’det där med arbetsmiljö är ju egentligen bara sunt förnuft.’ Jag säger inte att de har fel. Men själv har jag slutat tro på sunt förnuft. Kalla det en yrkesskada efter att ha läst för många olycks- och haverirapporter. För om det nu är så enkelt, varför händer det så mycket märkligt ute på våra arbetsplatser? Arbetsmiljöarbete är inte svårt och ska heller inte vara det. Men det är alldeles för viktigt för att lämnas åt slumpen. Eller som en sjöingenjörsstudent skrev i en uppsats: ’Sunt förnuft är en egenskap som många besitter men som kan vara svår att lära ut.’

De allra flesta av oss vill göra ett bra jobb och ingen vill väl göra sig själv eller någon annan illa? Men vi behöver goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Vi behöver användbara verktyg och system, både tekniska och administrativa. Vi behöver en god fysisk och social omgivningsmiljö med praktiskt och socialt stöd från kollegor och chefer. Systematiskt arbetsmiljöarbete kanske inte låter så festligt som begrepp (även om det är aningens bättre än föregångaren Internkontroll som mest förde tankarna till Kriminalvården). Men det är ryggraden i ett bra ledningssystem för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har samma funktionella krav som ISM så det är inte fler eller omständligare rutiner som krävs. Vi behöver bara vidga vårt perspektiv lite och kanske höja ambitionsnivån. Om ISM talar om att minska risken för skador på människa, miljö och egendom så vill vi med arbetsmiljöarbetet gärna ha lite personlig och yrkesmässig utveckling på vägen. Vi vill inte bara överleva arbetsdagen med armar och ben i behåll, utan gärna göra det i en miljö där både kropp och själ mår bra och med tid att tänka efter före. För mig är bra arbetsmiljö en förutsättning för sjösäkerhet, vad är det för dig?