Arbetsmiljö är bara sunt förnuft…

Jag har arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor på olika sätt i över 12 år nu. Som skyddsingenjör på ett varv var det mycket operativt arbete. Här och nu skulle dagliga problem lösas och risker hanteras om allt från kvicksilverutsläpp och hörselskador till personkonflikter. Som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket handlade det inte längre om att lösa problemen själv. Snarare såg jag mig själv som handelsresande i arbetsmiljö med uppdrag att övertyga chefer, arbetsledare och skyddsombud ute på landets arbetsplatser om att det här med arbetsmiljö är inte bara något som står i lagen. Det är även en bra idé ur ett verksamhetsperspektiv (och dessutom roligt!). De senaste fem åren har jag forskat på sjöfartens arbetsmiljö. Huvudfrågan var just att undersöka vilka effekter vår arbetsmiljö kan ha på verksamheten. Jag sökte bättre och vassare argument för ett proaktivt arbetsmiljöarbete inom sjöfarten.

Men oavsett vilken hatt jag haft på mig under de åren så har jag regelbundet mötts av ett intressant fenomen. Övertygelsen hos mina medmänniskor att ’det där med arbetsmiljö är ju egentligen bara sunt förnuft.’ Jag säger inte att de har fel. Men själv har jag slutat tro på sunt förnuft. Kalla det en yrkesskada efter att ha läst för många olycks- och haverirapporter. För om det nu är så enkelt, varför händer det så mycket märkligt ute på våra arbetsplatser? Arbetsmiljöarbete är inte svårt och ska heller inte vara det. Men det är alldeles för viktigt för att lämnas åt slumpen. Eller som en sjöingenjörsstudent skrev i en uppsats: ’Sunt förnuft är en egenskap som många besitter men som kan vara svår att lära ut.’

De allra flesta av oss vill göra ett bra jobb och ingen vill väl göra sig själv eller någon annan illa? Men vi behöver goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Vi behöver användbara verktyg och system, både tekniska och administrativa. Vi behöver en god fysisk och social omgivningsmiljö med praktiskt och socialt stöd från kollegor och chefer. Systematiskt arbetsmiljöarbete kanske inte låter så festligt som begrepp (även om det är aningens bättre än föregångaren Internkontroll som mest förde tankarna till Kriminalvården). Men det är ryggraden i ett bra ledningssystem för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har samma funktionella krav som ISM så det är inte fler eller omständligare rutiner som krävs. Vi behöver bara vidga vårt perspektiv lite och kanske höja ambitionsnivån. Om ISM talar om att minska risken för skador på människa, miljö och egendom så vill vi med arbetsmiljöarbetet gärna ha lite personlig och yrkesmässig utveckling på vägen. Vi vill inte bara överleva arbetsdagen med armar och ben i behåll, utan gärna göra det i en miljö där både kropp och själ mår bra och med tid att tänka efter före. För mig är bra arbetsmiljö en förutsättning för sjösäkerhet, vad är det för dig?

Kommentarer

 • Cowboy

  Ett välplanerat fartyg redan från ritbordet (spelar ingen roll om du har en stor ryggsäck om du har ett svagt hjärta), byggt enkelt och robust. Välbemannade avdelningar där samtliga jobb görs ombord av besättningen. Stressfri omgivning (att få sova ostört; utan nattlarm, telefonsamtal, oljud, svår sjögång). Långsiktig arbetsgivare som tar hand och bryr sig om sina anställda. Låg personalomsättning, chefspositioner uppnådda med erfarenhet och kunskap och inte ”karriäriver”.

  Sjösäkerhet börjar inte med checklistor. Checklistor får man ta till när personalen är stressad, uttröttad, utan kunskap och erfarenhet. Jag känner att alla checklistor som ska göras till slut ”avfokuserar” mig från jobbet och jag tänker mer på att få själva pappershandlingarna i rätt ordning vilket i sin tur leder till stress. Till slut tänker man inte själv längre och då tar dansen slut och arbetsglädjen dör. Då har det gått för långt. Då har man blivit en robot styrd av papper.

  Sunt förnuft kommer också med erfarenhet och kunskap. Jag kan det här med checklistor då jag jobbar offshore. Jag stöter dagligen i mitt jobb på kniviga situationer. Jag löser dom utan checklistor, utan olyckor. Enligt min åsikt börjar sjösäkerhet med arbetsglädje, stressfrihet, kunskap och erfarenhet.

 • Anonymous

  Ja man kan leta efter eller fråga efter paradiset. Varför finns managenment bolag? Gammaldags
  redare som hade ett rederi var åkså intreserad av sin ägo delar fartygen och dess personal väl ve. Som sakt har man en Buggati så lämnar inte bort den till någon vem som helst. Med bara service boken blir ifylld…så jag kan köra vidare ägare. Dom köper inte Buggati inte ens skulle dom med leassing avtal betala för en Buggati. Om man aldrig ser sina Fartyg själv JA rent fysikt.
  Då är det bara en handelsvara inget annat. Ett vertyg för att försöka tillverka pengar med.

 • Anonymous

  Om kropp och själ skall må bra? Då skall man inte bo på sin arbetsplats i långa perioder och sällan kunna avlägsna sig från arbets miljön. Människan är skapt för frihet och den friviljan skall inte kvävas. Då hjälper det inte med kortare arbetsdagar…för man har jourtjänst en då ombord.
  Ett moment 22 kan tyckas. Kolla hur många som orkar att jobba 40-45 år till sjöss. Då får du svaret dvs väldigt få i ocean trafik.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.