Vinden till heders igen

Allt kommer tillbaka och av historien lär man sig om framtiden och så vidare. Ändå får man nog slå fast att det är rätt överraskande att just vindkraft kan bli viktigt för handelssjöfarten igen. Enligt åländske maskiningenjören Jörgen Mansnerus behöver det inte vara så långt borta. Han är teknisk direktör för Bore Ltd och har färska siffror från ms Estraden där finländska Norsepower installerat ett rotorsegelsystem som på ett mätbart sätt reducerat bränsleförbrukningen. Estraden är en 9.700 DWT:are som går i traditionell roro-trafik på bland annat Nordsjön. Hela pressmeddelandet kan man läsa längst nere i denna blogg.

Jörgen Mansnerus hör till de ingenjörer som aldrig är nöjd med vardagen sådan den ter sig. Han vill göra allt bättre, uthålligare, mer hållbart och miljövänligt. Det stannar inte bara inom shippingen där han till största levt sitt liv. Han har varit djupt engagerad i ett Cleangas-projekt som yvigt uttryckt handlar om att förvandla bränsle av sopor.

Det aktuella försöket presenterades i samband med den Shippax-konferensen där Jörgen Mansnerus och andra spelade framträdande roller. Då var inte alla utredningar klara men nu har såväl den Teknologiska forskningscentralen VTT som programvarujätten Napa granskat utfallet och de är nöjda. Med hjälp av installationen kan bränsleförbrukningen minska med 2,6 procent vilket gör att investeringen betalar sig på fyra år. Sådana lösningar är inte så vanliga nuförtiden. 

Estraden rear part with Rotor Sail

Så här ser ett modernt segel ut i lätt kvällning.

Estraden with Rotor Sail

Norsepowers installation kan betala sig på bara fyra år. Sedan kommer vinsterna!

Rotor on Estraden Close

Segel i dag ser inte riktigt ut som vi är vana vid. Ändå gör detta rotorsegel i stort sett samma sak som ”vanliga” segel. De skapar energi för framdrivningen. Ungefär på samma sätt som Herzogin Cecilie och hennes kolleger jobbade förr i tiden. Inga andra jämförelser.

Så här presenterade Bore och de andra sin nyhet om de nya seglena:

Norsepower och Bore genomför framgångsrika tester av vindkraftsteknik för fartyg

Norsepowers rotorsegelsystem reducerar bränsleförbrukningen, visar två oberoende studier av NAPA och finska Teknologiska forskningscentralen VTT.

 Helsingfors, 1 juni 2015 – Norsepower Oy Ltd. och Bore Ltd meddelade idag att man genomfört framgångsrika tester av Norsepowers rotorsegelssystem, en ny vinddriven framdrivningsteknik för fartyg. Testerna genomfördes på en rutt i Nordsjön och visar att bränsleförbrukningen kan reduceras med 2,6 procent vid användning av ett mindre rotorsegel. Testresultatet kontrollerades av NAPA och Teknologiska forskningscentralen VTT. Med en bränslebesparing i den storleksordningen betalar sig den tekniska investeringen på fyra år. Med utgångspunkt från testerna beräknar Norsepower och Bore att bränsleförbrukningen på fartyget Estraden kan reduceras med fem procent om fartyget förses med ett fullskaligt system med två rotorsegel. Enligt Norsepowers beräkningar kan förbrukningen för fartyg som utrustas med flera större rotorsegel reduceras med 20 procent om vinden är fördelaktig.

Norsepowers rotorsegelsystem installerades på MS Estraden, ett rorofartyg med 9 700 ton dödvikt. MS Estraden, som ägs av det finska rederiet Bore, går i kontinuerlig trafik mellan Nederländerna och Storbritannien, och ”seglar” i Nordsjöns starka vindar med en hastighet av 16 knop.

– Dessa framgångsrika tester av vår vindkraftsteknik är ett stort genombrott, inte bara för Norsepower, men även för utvecklingen av vindkraftstekniken för fartyg i stort. Resultaten antyder att bränslekostnaderna kan reduceras med upp till 20 procent och att återbetalningstiden för investeringen är mindre än fyra år vid dagens bränslepriser om Norsepowers lösning implementeras fullt ut. Detta bekräftar att vindkraften är en kommersiellt gångbar teknik som kan minska rederiernas bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, säger Tuomas Riski, CEO, Norsepower.

Testresultaten uppmättes och analyserades med kontinuerliga kontrollsystem från det maritima analys- och programvaruföretaget NAPA och Teknologiska forskningscentralen VTT. Teknologiska forskningscentralen VTT samlade in data under sex månader. Under denna period var både rotorsegel- och automationssystemet i drift 99 procent av tiden. Resultaten bekräftar att Norsepowers rotorsegel har kapacitet att skapa tryckkraft i stor skala, vilket kan ge stora bränslebesparingar.

NAPA genomförde en randomiserad studie som påvisade tydliga och betydande besparingar, trots de övervägande lugna väderförhållandena under studien, vilket ytterligare stöder rönen från VTT. Efter att man fastställt en baseline-profil för fartyget i normal drift aktiverades och avaktiverades rotorseglet i slumpmässiga intervall för att verifiera att den uppmätta effekten vid varje tillfälle helt och hållet kunde tillskrivas rotorseglet, och att fördelarna kunde uppmätas för fartygets hela driftsprofil. Den genomsnittliga bränslebesparingen under försöket var 2,6 procent, enligt NAPA:s analys. Provet genomfördes med ClassNK-NAPA GREEN, en programvara för övervakning av fartygsprestanda från NAPA och ClassNK, världens ledande klassificeringssällskap.

– För befraktare och rederier som planerar att förse sina fartyg med energibesparande teknik är det viktigt att provdata analyseras och verifieras av en oberoende part. Därför använde vi både randomiserade studier och avancerade statistiska modeller för att säkerställa objektiva resultat. Rotorseglet visade att det går att uppnå tydliga besparingar med användning av dessa kriterier och är ytterligare en lösning i den växande raden av miljövänliga tekniska lösningar som har testats genom omfattande datainsamling och avancerade analyser, säger Esa Henttinen, Executive Vice President, NAPA.

– Vi är stolta över att vara det första rederiet som installerar Norsepowers rotorsegel och att visa att vindkraftstekniken bevisligen kan ge bränslebesparingar på 5 procent varje år. Tekniken kan monteras utan Off-Hire-kostnader och är extremt lätt att använda i praktiken. Vårt mål är att hitta metoder för att etablera en hållbar sjöfart med minimal miljöpåverkan, säger Jörgen Mansnerus, Vice President, Bore.

Norsepower rotorsegelsystem är en moderniserad version av Flettnerrotorn – en roterande cylinder som utnyttjar den så kallade Magnuseffekten för att driva ett fartyg med vindkraft. I fördelaktiga vindförhållanden kan fartygets huvudmotorer slå av på farten, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen samtidigt som rotorseglet skapar den kraft som behövs för att fartyget ska kunna hålla hastigheten och körtiden. Rotorsegel kan både användas på nya fartyg och monteras på befintliga fartyg utan extra Off-Hire-kostnader. Installationen genomfördes i två omgångar. Fundamentet monterades under ett vanligt uppehåll i torrdocka. Därefter monterades den 18 meter höga rotorn under ett vanligt uppehåll i hamn.

Norsepower är ett av flera teknikföretag som deltar i Carbon War Rooms och UCL Energy Institutes gemensamma program, som syftar till ett snabbt införande av ny vindkraftsteknik inom sjöfarten.

– Moderna vindkraftsystem uppvisar en mätbar och viktig reducering av fartygs bränsleförbrukning. I takt med att vinddrivna system, luftbubbelsystem och andra banbrytande tekniker används och blir vanliga kommer branschen att kunna skörda vinsterna i form av lägre bränslekostnader – besparingar som är mer hållbara än tillfälliga prisminskningar – och blir mindre sårbara för externa påtryckningar, säger Jose Maria Figueres, Chairman, Carbon War Room.

– slut –

Om Norsepower

Norsepower Oy Ltd är ett ledande finskt ingenjörsföretag som är specialiserat på Clean Tech-lösningar inom den marina sektorn. Norsepowers vision är att bli en global marknadsledare inom vindkraftsystem för lastfartyg. För mer information, vänligen besök www.norsepower.com.

Om Bore

Rederiet Bore grundades 1897 och har idag en flotta bestående av 9 RoRo-fartyg. Rederiet ingår i Rettigkoncernen. År 2014 var företagets omsättning ca 57 miljoner euro, det sysselsatta kapitalet 202 miljoner euro och antalet anställda 260. För mer information om Bore, vänligen besök www.bore.eu.

Om NAPA

Efter 25 års verksamhet har NAPA utvecklats till en global ledare inom programvara, tjänster och datanalys för den marina sektorn. NAPA erbjuder förstklassiga databaserade lösningar inom säkerhet, effektivitet och produktivitet för både fartygskonstruktion och fartygsdrift.

NAPA har huvudkontor i Helsingfors och bedriver sin globala verksamhet via tio satellitkontor i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. NAPAS designlösningar används av 400 organisationer och på närmare 2000 fartyg. För mer information, besök www.napa.fi

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.