Nya fartyg för skärgården

Den äldsta av de åländska skärgårdsfärjorna heter Grisslan och byggdes redan år 1971 i Åbo. Sedan dess har den med några avbrott troget snurrat på mellan åländska skärgårdsöar som ett av sammanlagt tolv fartyg (nio fria och tre linfärjor). Den åländska skärgårdstrafiken, som dygnet runt året runt säkerställer servicen för de 2.200 människorna som bor där, är inte oomstridd. Det råder lika många viljor kring hur den ska skötas som det finns folk kvar på öarna som trafikeras, lite yvigt uttryckt. Att kostnaderna de senaste åren kommit att skena (mest på grund av dyrare bunker och stelbenta arbetsavtal) har gjort trafiken än mer satt under lupp. Under de senaste åren har linjer privatiserats och nyligen besöt landskapsregeringen och Ålands lagting att fortsatta denna privatisering för att skapa en sundare ekonomi trafiksystemet.

Det politiska Åland har sedan många år tillbaka arbetat mot en vision som kallas kortruttstrafik. Det går ut på att trafiken ska ske på land hellre än till sjöss då det är ekonomiskt fördelaktigare. Investeringen i detta kortruttssystem är stor, beroende på hur omfattande man vill att det ska bli. I huvuddrag är avsikten att förkorta färjpasset mellan Kökar och Föglö för att det ska gå snabbare att ta sig till Mariehamn. Vissa delar av kortruttsförslaget går rätt snabbt att räkna hem i form av lägre driftskostnader, andra är mer utmanande.

Vid sidan av detta kortruttsmeddelande och mot bakgrund av att färjorna (inte bara Grisslan) som i dag sköter trafiken snart är uträknade måste man också förbereda för nytt tonnage. Vad man än gör väntar stora och nödvändiga investeringar under de närmaste fem åren. I veckan som gick presenterade projektledaren och tidigare rederichefen och före det Viking Lines tekniska direktör Kaj Jansson planerna på det nya fartygen.

Skärgården har ett långsiktigt behov av en trygg, förutsägbar och effektiv bastrafik året om. Idag är landskapets flotta föråldrad och kan inte möta skärgårdens krav. Därför har landskapsregeringen projekterat en ny färja.

Så lyder förklaringen från Ålands landskapsregering. Det nya fartyget ska drivas med LNG och även vara förberett för batterier den dag då dessa är färdigutvecklade och ekonomiskt intressanta. Bildäcket är rymligt och fartyget kan köras med tre mans besättning under lågsäsong och fyra då sommaren och turisterna kommer. I jämförelse med Grisslan är detta nybygge dubbelt större och mycket billigare i drift. Ordern beräknas uppgå till cirka tjugo miljoner euro per styck. Senaste nybygget i landskapets egen regi var då ms Skarven levererades år 2009.

Skärmavbild 2014-03-30 kl. 11.47.53

Så här ser det planerade nybygget ut för Ålandstrafiken. 65 meter långt och 15 meter bred ska den kunna transportera 60 personbilar och 250 passagerare. Servicefarten är elva knop och fartyget förberett för hybriddrift.

MS_GrisslanMs Grisslan har 43 år på nacken och börjar närma sig slutet. Genom åren har hundratusentals ålänningar och andra rest med detta fartyg.

 

Kommentarer

  • Anonymous

    Det nya fartyget blir väldigt likt Skarven. Märkligt med tanke på hur utskälld den blev vid leveransen…

  • Tomas

    Skarven är en bra färja, det är bra att politikerna börjar att förstå det

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.