Hållbart är framtiden

När Framtidens fartyg diskuterades på Åland häromveckan var mycket fokus på bränslen och miljökrav och svårigheterna med att hitta finansiering för ny reningsutrustning. Från klassningssällskapet DNV-GL som fyller 150 år i år kom Tore Longva med en betraktelse över shillingen år 2050. Det är mycket som händer i världen och i branschen och precis som vid tidigare regimskiften finns det också den här gången massor med möjligheter för den som vill tjäna pengar. Fast då går det inte att bita sig fast vid historien utan förutsättningslösaste framåt. Grundförutsättningarna finns, världshandeln växer men kraven på lösningarna förändras.

”Sjöfarten erbjuder extremt effektiva transporter och under de senaste decennierna har man stadigt förbättrat säkerheten och miljöprestandan. Men, det finns fortfarande stora utmaningar att hantera. Shippingen står inför en Game Changer”, sade Longva.

När det gäller sjöfartens framtid i ett längre perspektiv finns det ett begrepp som lyser tydligare än alla andra: hållbarhet. Men för att på allvar förstå att det inte är bara tomt prat är förutsättningarna viktiga. Allt tyder på att vi år 2050 har att hantera följande faktum:

    • Jordens befolkning består av nio miljarder människor, sex miljarder av dem bor i städer. En, jämfört med i dag, väldigt mycket större medelklass i Kina ställer oerhörda krav på att allt vi (inom sjöfarten) gör är miljövänligt.
    • Det vi gör ska vara digitalt och transparent. Allt syns och påverkar bilden av vad som händer.
    • Våra grundämnen varar inte för evigt. Vi har alltså att hantera begränsningar i utvinningen av åtminstone fossila bränslen men också mycket annat.
    • Det krävs 80 procent mer energi än i dag för att få allt att snurra. Man räknar med att den ekonomiska aktiviteten över hela världen fyrdubblas vilket kräver kraft på många sätt.

 

Detta är långt ifrån bara ett sjöfartsproblem, det handlar om hela samhället som tvingas ställa om och bli mer hållbart än i dag. På Åland har parlamentet Ålands lagting inlett detta arbete med ett politiskt styrdokument i form av ett så kallat hållbarhetsmeddelande.

Shippingen som ju bär världshandeln blir i allra högsta grad en del av lösningen och som en part i början av näringskedjan krävs därmed ett hållbarhetstänk som genomsyrar allt. Därför är också målen redan i dag högt ställda, enligt DNV-GL: man vill till exempel minska antalet dödsolyckor till sjöss med 90 procent. Det räcker inte. Man vill också minska utsläppen av koldioxid med 60 procent. Det övergripande målet är att behålla eller reducera fraktkostnaderna på dagens nivå.

För att nå dit är det många olika faktorer som måste samverka. En av de allra viktigaste är att med hjälp av IT-lösningar effektivisera sjöfartens lastningar och lossningar. Alla har sett köerna med fartyg till hamnar vilka samtliga bidrar till att fördyra för konsumenterna. Här kan även system med fjärrkontroll underlätta och göra godshanteringen mer rationell.

DNV-GL har även ordnat till med en egen hemsida där utmaningarna, kraven, önskemålen och visionerna ryms. Läs och bli inspirerad. Kan folk bedriva sjöfart i länder utanför Östersjön kan man också göra det inom Östersjön. Vill man bara se filmen om framtiden finns den att se här.

Future_of_shippingSå här ser loggan ut för DNV-GL när det gäller Framtidens fartyg och sjöfart.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.