Nuläget för åländsk sjöfart

Den åländska shippingen växer men dess betydelse för Åland minskar. Sedan år 2000 har den Ålandsägda handelsflottan (inklusive utlandsflaggade fartyg) vuxit från fyrtiofyra till femtiotvå fartyg över fyrahundra bruttoton (Bt). Det totala tonnaget har gått från knappt 834.000 Bt år 2000 till nära 985.000 Bt per den sista december år 2013. Detta visar pinfärsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub). Hela rapporten kan man läsa här.

Tillväxten sker mest utomlands. Andelen hemmaflaggat tonnage har minskat med drygt sju procent medan de utlandsflaggade fartygen har vuxit med fyrtiofem procent. Tillväxten kom dock före år 2006. Efter det har tonnaget minskat med sex procent.

Sysselsättningsmässigt har sjöfarten alltid varit Ålands i särklass viktigaste näring men efter finanskrisen och sjöfartskrisen och allt vad det heter har arbetsplatserna till sjöss minskat. Antalet ålänningar till sjöss har under perioden 2008-2011 minskat från drygt 1.400 till knappt 1.000 vilket fortfarande utgör sju komma en procent av alla sysselsatta. Minskningen beror till största delen på utflaggning till främst Sverige bland passagerarrederierna vilket gör att de som fortfarande arbetar kvar faller utanför statistiken.

Peaken för den åländska sjöfarten kom år 2009 för såväl den åländska handelsflottans storlek som antalet passagerare, till stor del tack vare Estlandstrafiken. Mellan åren 1999 och 2009 ökade passagerarmängden med mer än en miljon passagerare, från två komma sex miljoner till tre komma nio miljoner. Efter det har antalet minskat för att år 2012 krympa till tre komma sex miljoner. För senaste år, 2013, tyder siffrorna på att nergången fortsätter.

Vill man ytterligare fördjupa sig i den åländska sjöfarten och dess omfattning finns mer att läsa här i form av statistik både på höjden och djupet och allt däremellan. Här kan man fördjupa sig i den nationella, finländska, strategin för hur shippingen ska hitta ny kraft i framtida utmaningar.

alandferry

Så här ser det alltjämt ut i Mariehamn när fartygen möts i hamninloppet på eftermiddagarna (OBS sommarbild!). Dock har antalet passagerare stadigt minskat sedan år 2009 vilket såklart skapar stora utmaningar för branschen.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.