M/S Misana fyller tio år

Tio år är såklart ingen ålder men ändå viktigt att uppmärksamma. I dag är det nämligen tio år sedan Godby Shippings lasthäst M/S Misana döptes i Helsingfors efter att ha byggts i Hamburg. Det var en fin men kall dag och på många vis unik.

Tack vare en långtidscharter med skogsbolaget UPM-Kymmene kunde Godbyrederiet satsa på två nybyggen, Misana och M/S Misida. Dessa fartyg har sedan dess chartrats ut till Stena RoRo som efter årsskiftet ökar trycket i trafiken över Nordsjön. Det är tydligt att rederijätten Stena och något mindre Godby Shipping funnit varandra inte bara i rena affärer. Företagen delar också i hög grad samma värderingar när det gäller till exempel välgörenhet där Mercy Ships kommit in som en sammansvetsande faktor. Stena är storsponsor och Godby Shippings vvd Eva Mikkola-Karlström överräckte så sent som senaste vecka ett substantiellt bidrag till det arbete som Mercy Ships just nu genomför i Kamerun.

 

Här kan man för övrigt läsa om en resa med jubilerande Misana som tidigare publicerats på Ålandsbloggen.