Hoburgens sista kajplats?

Sedan sommaren år 2010, med undantag för ett varvsbesök till Tallinn samma sommar, ligger rorofartyget ms Hoburgen under finländsk flagg förtöjd i Mariehamn. Det betyder att det kanske är bara Pommern som legat längre… Hoburgen ägs av Rederi Ab Lillgaard som bland annat driver Fjärdvägen men som också drabbats tufft av nedgången i världssjöfarten. 

Vad som ska hända härnäst med Hoburgen är inte känt. Tillräckligt lönsamma laster verkar inte finnas och fartygets skick börjar säkert lämna ett och annat att önska efter alla dessa år i träda. Gissningsvis är fartyget svårt att överhuvudtaget sälja. I fjol den här tiden var planen att fartyget skulle huggas upp och det till och med rapporterades att så skett men eftersom hon fortfarande ligger kvar i Mariehamn tycks något ha kommit emellan.

Så händelselös har tillvaron inte alltid varit för Hoburgen, visar en snabb titt på Faktaomfartyg. Hon har varit en krigare till havs, mest bildligt talat men också (nästan) bokstavligt. Hon byggdes år 1986 i Rumänien och såldes som Balder Ra till Norge. Sedan såldes hon på nytt tillbaka till Rumänien och började trafikera på norra Europa. År 2000 köptes hon av Rederi Ab Gotland och fick namnet Hoburgen efter den mycket speciella kalkstensklippan på södra Gotland.

Efter det bytte både ägare och befraktare av varandra och än var det Medelhavet, Irländska sjön, Östersjön och så vidare. År 2006 råkade hon ut för sin dittills allvarligaste incident då hon fullastad med FN-gods från Finland till Libanon körde rätt in i en helikopterplattform vid fyren Östra Tröskeln i Ålands hav. Hon reparerades i Oskarshamn och såldes efter ytterligare ströresor till åländska Rederi Ab Lillgaard som då drev en tuff offensiv i branschen. Just Östra Tröskeln var extra aktuell detta år. Veckan efter gjorde tankern Arctica om kollisionen vilket resulterade i en gemensam ambitiös haverirapport som är intressant läsning.

En av Hoburgens sista resor gick i maj år 2009 till Saudiarabien vilket kanske inte är så ovanligt. Men då ska man minnas de mycket aktiva somaliska piraterna som då utgjorde ett verkligt hot mot all sjöfart. Därför fick Hoburgen eskort över Adenviken av militärmakterna. Sammanlagt tretton örlogsfartyg fanns då i området, tre av dem svenska. Tillsammans med fem andra fartyg gick Hoburgen i konvoj över de farligaste platserna, eskorterade av HMS Stockholm och HMS Malmö. För de svenska krigsfartygen blev det en glad överraskning att några av besättningsmännen pratade svenska ombord på Hoburgen.

”De kommunicerade mycket sinsemellan på radio, och besättningen tyckte att det var roligt att det var svenska örlogsfartyg”, berättade Hannah Larsson som är pressofficer för den svenska insatsen i Adenviken senare för Ålandstidningen som skrev om transporten. Att anlita marinen som skydd är heller inget som rederierna måste betala för:

”Det tillhör våra arbetsuppgifter. Men vår viktigaste verksamhet är att garantera att transporterna inom FN:s World Food Programme kommer fram säkert. Det är mat som sänds till svältande i Somalia.”

Här kan man se en skön video från (antagligen, vet inte säkert) just den resan.

20090525_johlun18_eskort_12

Så här såg det ut då HMS Stockholm eskorterade Hoburgen i Adenviken. Bilden är lånad från Marinbloggen där operationerna finns noggrannare beskrivna.

Hoburgen06-YvanB_20051207

Så här såg ms Hoburgen ut år 2005 då hon ännu var i full vigör.

IMG_1892

I dag ligger Hoburgen förtöjd i Mariehamns Västerhamn och ingen tycks riktigt känna till vad som ska hända med fartyget som likt andra små rorofartyg har det kämpigt. Här har hon legat förtöjd sedan juli år 2010. (Foto: Jörgen Pettersson)

 

 

 

 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.