Dykare fann miljonvrak

Efter att i nittio år ha legat på havets botten har en grupp åländska och finländska dykare hittat vraket efter ångfartyget s/s Kantava. Att man hittar vrak i den åländska skärgården är inte så ovanligt. År 2010 påträffades världens äldsta champagne och öl i ett vrak i Föglös skärgård. Det är sannolikt att den lasten var på väg till Bomarsund där ryssarna byggde Östersjöns största fästning.

Det förlista ångfartyget Kantava kan visa sig bli ännu mer värdefullt än champagnevraket, i varje fall om man bara ser till lastens värde. I lastrummet på Kantava räknar man nämligen med att det finns uppemot 290 ton koppar och dessutom guld som ofta påträffas som en biprodukt vid kopparbrytning. Fartyget var på väg från Stockholm till St Petersburg.

Ss Kantava gick till botten i september år 1925 efter att ångpannan exploderat. Det betyder att de dåvarande ägarna till fartyg och last fortfarande kan göra anspråk på fyndet. Hade det gått 100 år är det landskapet Åland som skulle stå som ägare. 

Den åländske marinarkeologen Marcus Lindholm säger till tidningen Nya Åland:

”Lasten kan ha varit försäkrad, i så fall ägs den av försäkringsbolaget eller deras efterträdare. Annars är det lastmottagaren och det kan vara vem som helst ,  inklusive ryska staten. Det kan mycket väl hända att det är något på den tiden sovjetiskt bolag som gjort beställningen och då är det ryska staten som är arvtagare av lasten.”

Det är alltså upplagt för detektivarbete och förhandlingar. Lasten kan vara värd långt över tio miljoner kronor när den väl bärgats (beror på hur priset på koppar utvecklas och hur mycket guld som kan utvinnas). Det står mycket på spel och innan dykarna och Ålands landskapsregering rett ut ägarförhållandena till vraket lämnas inga exakta koordinator ut om fyndplatsen. En som dock inte verkar inblandad är den legendariske åländske redarkungen Gustaf Erikson som mer ägnade sig åt segelfartyg vid den här tiden. Han skulle senare gå tungt in i ångarepoken.

En dykare som deltagit i sökandet är erfarne vrakletaren och ålänningen Lennart Lundqvist. Han förklarar för svenska Yle varför man är säker på att ha funnit rätt vrak:

”Vi har ritningar på Kantavas systerfartyg och vi har jämfört måtten med vraket. Vi har också tittat på hur fartyget har förlist, att ångpannan sägs ha exploderat och söndrat akterskeppet. Vraket har just sådana skador.”

Här kan man läsa hela historien i Yle Kioski om vrakfyndet utanför Lågskär. Texten är tyvärr bara på finska.Skärmavbild 2015-08-08 kl. 10.52.35

Den här bilden illustrerar Yle Kioskis avslöjande om kopparvraket i den åländska skärgården. Mobiltelefonen hör till dykaren Mikko Simola som var med ner till vraket. Foto som tagits av Yle/ Tuomo Björksten har jag lånat från Yle Kioski.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 12.33.09

 

Mikko Simola berättar historien om kopparvraket för Yle Kioski.

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 11.58.46

En av ägarna till s/s Kantava var Juho Kaskinen. Han var riksdagsledamot, jordbrukare och kommunalpolitiker. Hans arvingar kan numera betrakta sig som redare! 

Skärmavbild 2015-08-08 kl. 10.52.19

 

Söder om Lågskär ligger vraket. Det har man känt till på ett ungefär sedan länge tillbaka men först nu, efter två års intensivt arbete har Kantava lokaliserats.

Kommentarer

  • Anonymous

    Ett sådant vrakfynd tillfaller upphittaren enligt rättsinstitutet res derelicta, d v s vraket och dess last är att betrakta som frivilligt övergiven egendom emedan tidigare ägare inte vidtagit några åtgärder (exv sökexpeditionet) för att bevara sin äganderätt.

    • Björn J

      Källa på att ägaren inte hade ut sökexpeditioner för 90 år sen när den sjönk? Bara för att de inte letar dagligen än idag känns ju inte riktigt som att det går att bekräfta som övergivet

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.