Vintervitt Sverige och det blå Danmark

Regeringen med infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd presenterar en handlingsplan för sjöfarten i Göteborg, Lindholmen Science Park den 21 januari. Det är den efterfrågade sjöfartsstrategin som skulle kommit under hösten, men som nu istället presenteras som en handlingsplan.
Parallellt med regeringens arbete har Sjöfartsforum tagit fram ett Maritimt Manifest för som kommer att presenteras i Stockholm den 24 januari  på Sheraton Stockholm Hotel, kl 13 -17.
Manifestet tar fasta på att Sverige behöver den maritima kompetensen och att sjöfarten och våra vattenvägar bidrar till utvecklingen av vår samhällsekonomi och att den maritima näringen skapar jobb med innovationsutveckling, nyföretagande och skatteintäkter. 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.