Sjöfarten har skrivit till Anders Borg

Med anledning av att regeringen inom kort kommer att presentera ett handlingsprogram för den svenska sjöfartsnäringen har sjöarbetsmarknadens parter nu överlämnat ett brev till finansministern med kopia till infrastrukturministern. I brevet finns ett antal huvudpunkter angivna. Dessa punkter utgör ett ramverk för vad handlingsprogrammet måste innehålla. Det är viktigt att svensk sjöfart får konkurrenskraftiga villkor omedelbart. De senaste fyra åren har den svenska handelsflottan halverats. Denna utveckling måste stoppas. Sjöfartens möjligheter är stora, inte minst när det gäller jobben.

Här hittar du brevet!

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.