Handling saknas i handlingsplan!

Elmsäter-Svärd

Regeringens mål är att förbättra konkurrenskraften för den svenska sjöfartsnäringen. Det sade Catharina Elmsäter Svärd när hon presenterade regeringens handlingsplan för sjöfarten den 21 januari på ett välbesökt möte i Göteborg.

Sveriges Redareförenings ordförande Anders Boman och föreningens VD Christer Schoug konstaterade att regeringens förslag i handlingsplanen, som bland annat innebär att tonnageskatten återigen ska utredas, inte kommer att vända utvecklingen med utflaggade fartyg från Sverige till våra grannländer.

– Tyvärr är det tillräckliga åtgärder med konkreta tidplaner vi saknar i handlingsplanen, säger Christer Schoug.  Men viljan finns och infrastrukturministern signalerade att frågorna ska lösas i samverkan med sjöfartens aktörer, vilket vi välkomnar, säger Christer Schoug.

Svenska hamnar anlöps 109.000 gånger per år av handelsfartyg. Det är närmare 300 fartyg om dagen, varje dag året runt. Endast en bråkdel av alla dessa fartyg är svenska. Genom några mindre förändringar i skattelagstiftningen finns stora möjligheter att dessa fartyg blir svenska med möjlighet till många jobb för ungdomar.

– I handlingsplanen föreslås satsning på sjöfartsforskning som är mycket positivt, speciellt med hänsyn till konsekvenserna av svaveldirektivets snäva tidplan, konstaterar Christer Schoug.

– Att sjöfartsstödet breddas är också positivt och en upprättelse för rederiet Marin Mätteknik, som tidigare tvingats flagga ut till Färöarna. Det är bra, men återigen, det löser inte vårt grundproblem med  svensk sjöfarts konkurrensvillkor.

Catharina Elmsäter Svärd poängterade i sin presentation att ändamålsenliga sjötransporter är viktiga för svensk industri och svensk utrikeshandel.

Sveriges Redareförening kan tillägga att sjöfarten i sig är en betydelsefull exportindustri som säljer sjöfrakter för bortåt 50 miljarder om året. Sjöfart under svensk flagg är även betydelsefull för att Sverige fortsatt ska kunna påverka och vara pådrivande på internationell nivå, särskilt i miljö- och säkerhetsfrågor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.