Blandbesättningar ger betydande inbesparing

Med anledning av hotet om nedskärningar i sjöfartsstöden i Finland påpekar vice vd Hans Ahlström vid Rederierna i Finland rf att rederierna redan i nuläget tillsammans med de finländska sjöfackförbunden har möjliggjort betydande inbesparingar genom blandbesättningsavtalen för lastfartyg.– Vi har nu ett tjugotal finskflaggade lastfartyg med blandbesättningar och detta har lett till att de statliga stöden för arbetskraftskostnaderna sjunkit betydligt. Antalet finländska lastfartyg med blandbesättningar kommer att öka och detta leder till än mer besparingar för staten. Exempelvis har de finländska rederierna flaggat in alla sina nybyggen och bemannat dem till hälften med EU-sjömän och till hälften med icke-EU-sjömän. Det är sådana bestående strukturella inbesparingar för staten som vi efterlyser, säger Ahlström.