Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Blandbesättning på Bore-fartyg

Under 2015 kommer Bore att införa så kallade blandbesättningar (mixed crew) på alla sina finskflaggade fartyg enligt överenskommelse med facken.

Bore meddelar att rederiet efter långa förhandlingar med Rederierna i Finland och sjöfacken (Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union) nått överenskommelse om en modell för tillämpning av blandbesättningar på alla sina finskflaggade fartyg.

– Vi har sju fartyg under finsk flagg och vi har blandbesättning på några av dem, men inte på alla. Så nu gäller det hela vår flotta under finsk flagg, säger Bores vd Håkan Modig till Sjöfartstidningen.

Implementeras 2015

Ett trettiotal fartyg under finsk flagg inom olika rederier har redan i nuläget blandbesättningsavtal. Ett ramavtal mellan Rederierna i Finland och sjöfacken från 2009 gav möjlighet till rederivisa förhandlingar om blandbesättningar, i första hand när man tar in ett fartyg under finsk flagg. Det första avtalen tecknades 2010.

Bores överenskommelse gäller även om inga nya fartyg under finsk flagg tillförs flottan. Avsikten är att implementera den nya modellen för blandbesättningar under 2015 genom frivilliga individuella överenskommelser. Vad modellen konkret innebär går rederiet inte in på i detta skede.

– Vi återkommer mera detaljerat i januari 2015, säger Håkan Modig.

Motsvarar TAP

Blandbesättning innebär att en del av besättningen består av sjöfolk utanför EU eller EES som anställs med tidsbundna avtal på internationella löne- och arbetsvillkor. I Sverige har motsvarande arrangemang i många år varit möjligt genom TAP-avtalet.

Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, ser en klar trend.

– Antalet finskflaggade lastfartyg med blandbesättningar kommer att öka.

Kommentarer

 • stomme finnen

  Blandbesättning år 2015 för ledande rederi under finsk flagg. Holländarna införde fri bemanning redan år 1996 i alla finska hamnar.
  Finns det överhuvudtaget någon självkritik hos de aktörer, som lett finländsk sjöfartspolitik under de senaste 20 åren?

  Treparts systemet avskaffades enligt lag i finländska hamnar redan på 90- talent, under holländsk flagg.

  • Anonymous

   Det är klart att man vill ha bra besättning på båtarna, klart det här är ett steg ned i avgrunden.

   • stomme finnen

    @ den anonyme: Således kan vi konstera att de flesta fartyg i finländska hamnar, inte har en bra besättning. De har väl redan nått avgrunden i de mässarna.

    • Anonymous

     Ja? Det kanske är svårt att kontemplera fram vid ett skrivbord på landbacken?

 • Anonymous

  Den här digerdöden kommer aldrig sluta så länge det finns en enda västeuropeisk sjöman kvar.
  Vi ska tydligen utrotas till varje pris.

  • stomme finnen

   Till västeuropeisk sjöman; Under de senaste decennierna har andelen arbetsplatser för holländare fördubblats, när deras flotta växt. Detta trots att de införde fri bemanning på 90-talet.
   Finländsk sjöfartspolitik har inte gynnat våra befäl. De som är kvar kan beundra den holländska näringen som fyller våra hamnar.

 • Anonymous

  Idag är den bästa besättningen den billigaste besättningen och det blir alltid en dålig blandning.

 • Anonymous

  Särregler sår split i samhällen , ett hot mot vår demokrati och välfärd.
  varför skall vi stödja denna marknad som är överetablerad .

 • Anonymous

  Varför skulle billigare besättning vara sämre än dyrare? Har jobbat med 65 olika nationaliteter och vågar påstå att det handlar alltid om samma sak. Kommunikation, Kompetens, Motivation. Vi är alla människor och ganska skrämmande när vi dömmer kompetens utifrån hur mycket någon får betalt. Har även jobbat med chefer som får miljoner i lön och ändå är odugliga. Nordiska sjöfarare är bra på att klaga och vi har glömt vad en riktig sjöman är.

  • Globetrotter

   Tjoho tjohej. Varför skulle en billig bil vara sämre än en dyr ? För om den är bra kan man ta ut ett högre pris. Om den är dålig måste man sänka priset för att få den såld.
   Varför tror du att det är annorlunda när det gäller arbetskraft ?
   Varför skräms du av att dugligt sjöfolk kan begära mer betalt än odugligt ?
   Ditt utdömande av nordiska sjöfarare är det lika felaktigt som utdömandet av filipiner eller någon annan grupp.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.