Birka Line-aktien avnoteras på Helsingforsbörsen

Rederiaktiebolaget Eckerö har övertagit äganderätten till samtliga aktier i Birka Line Abp. Noteringen av Birka Lines aktier på OMX Nordic Exchange Helsinki Oy har därmed upphört.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.