Birka Cargo köper fartyg

Det åländska rederiet Birka Cargo Ab Ltd, som ägs av Birka Line Abp, har ingått ett femårigt befraktningsavtal med skogsbolaget Holmen Paper AB. Transporterna av papper inleds i början av 2007. För denna trafik köper Birka Cargo ro-ro-fartyget ”Norcliff” från First Olsen Shipping Invest AS, Oslo, för EUR 9,75 miljoner. Fartyget övertas vid inkommande årsskifte. ”Norcliff” levererades 1995 och har finsk/svensk isklass IA. På fartyget kommer det i samband med följande dockning att installeras katalytisk avgasrening.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.