Birka Cargo kan säljas separat

Ur ett pressmeddelande från åländska Birka Line Abp framgår att det inte enbart är Rederiaktiebolaget Eckerö som har visat intresse av att köpa koncernen. Birka Line uppges ha mottagit ett preliminärt, icke bindande anbud på samtliga aktier i dotterbolaget Birka Cargo Ab för EUR 95–100 miljoner med avdrag för skatte- och övriga skulder. Birka Cargo bedriver lasttrafik med ro-ro-fartyg. Vidare har Birka Line kontaktats av en mäklare beträffande intresseindikation på kryssningsfartyget Birka Paradise med ett preliminärt vederlag om EUR 180 miljoner.Birka Line har som ett alternativ till rederiaktiebolaget Eckerös köpeanbud inlett en utredning om försäljning av de båda affärsverksamheterna (kryssning och ro-ro) i koncernen. Slutligt beslut i denna fråga tas av bolagsstämman.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.