Billiga baltiska hamnar borde ge utrymme för investeringar i Ryssland

På transitkonferensen Transestonia i förra veckan sade Mikhail Bronshtein, professor emeritus vid Tartu Universitet, att rysk oljeexport via Muuga hamn är USD 3–5 billigare per ton än via ryska hamnar och tillsammans med skattebefriad transittrafik har det sparat USD 10 miljarder som har kunnat användas för investeringar i Ryssland. Stora investeringar i ryska oljeterminaler vid Östersjön tar, enligt Bronshtein, pengar som behövs för geologiska undersökningar och prospektering av nya oljefyndigheter. Oljeproduktionen i Ryssland ökar inte lika snabbt som exporten. Produktionen har i snitt ökat med 5 procent om året medan exporten ökat med 13 procent. Bronshtein rekommenderade att man i stället sparar resurser och stödjer konkurrens. I dag gynnas ryska hamnar med låga järnvägstariffer i stället för att pengarna används för investeringar.