Fotograf: Elomatic

Kategori: Miljö | RoRo | Skeppsbyggnad

Bilfartyg med delfinfenor

Den finländska konsult-och ingenjörsbyrån Elomatic har i samarbete med det japanska rederiet NYK Group utvecklat ett framtidskoncept för ett utsläppsfritt biltransportfartyg.

Konceptet NYK Super Eco Ship 2050 ska reducera energibehovet med 70 procent jämfört med dagens fartyg. Utsläpp av CO2 och övriga växthusgaser kommer enligt ett pressmeddelande att reduceras med 100 procent.

Genom att optimera fartygets skrovform, minska fartygets egenvikt och en långtgående aerodynamisk optimering kan motståndet minskas med 35 procent. Dessa optimeringar har validerats genom en CFD-analys (Computational Fluid Dynamics), uppger Elomatic. Ytterligare förbättringar av energieffektiviteten uppnås genom högeffektiva bränsleceller, en ny typ av framdrivning samt generering av förnybar energi ombord på fartyget.

Vätgas

Det minimerade energibehovet möjliggör genuint utsläppsfri drift. I stället för fossila bränslen drivs fartyget med vätgas från förnybara energikällor.

Vikten reduceras genom att utnyttja bionisk design inspirerad av naturen, 3D-utskrift av paneler för konstruktionen, en digital tvilling av fartyget samt fenor, inspirerade av delfiner, vilka ersätter mindre effektiva traditionella propellrar.

– Vi är hedrade att NYK Group har fortsatt att lita på vår förmåga att tillhandahålla teknologilösningar för en grönare framtid. Ett av våra grundläggande mål är att hjälpa våra kunder i kampen mot de största utmaningarna i vår tid. De viktigaste av dessa är miljövård, brist på råvaror och frågor som rör teknisk utveckling, säger Elomatics vd Patrik Rautaheimo.