Bilar till Finland lossades i Estland

Wallenius Wilhelmsens biltransportfartyg Toronto anlöpte Paldiski Põhjasadam (Paldiski Northern Port) den 17 mars och lossade ca 2.200 bilar från Japan. Detta var hamnens första direktanlöp av ett biltransportfartyg i oceantrafik. Bilarna var destinerade till Ryssland via Finland, men eftersom fartyget saknar isklass kunde det inte gå till Kotka. Bilarna transporteras i stället vidare med feederfartyg. UECC:s Autoprestige lastade 881 bilar den 18 mars och Autosun lastar resten den 19 mars. Med ett tredje fartyg skeppas ett mindre antal bilar till Hangö.Enligt Tõnis Metsniit, vd för Starmarine som är Wallenius Wilhelmsens agent i Estland, klarades lossningen av på mindre än åtta timmar och därför hoppas man på dylika omlastningar kommer att ske även i framtiden.