Betydande fartygsreparation till Åbo

STX Finlands Åbovarv kommer att utföra en omfattande översyn av den semi-submersibla rörläggningsplattformen Castoro Sei. Plattformen ägs av det italienska offshorebolaget Saipem S.p.A. och är för närvarande sysselsatt med rörläggning i Östersjön inom Nord Stream-projektet. Varvsbesöket varar i fyra veckor i maj och juni. Under denna tid utförs översyn av bland annat ankrings- och rörläggningssystemen ombord.