Beställningsboomen fortsätter medan kommande överkapacitet oroar banker

De flesta prognoser talar för en forsatt ökande efterfrågan på sjötransporter, men det är tillgångssidan som är bekymmersam. Det menade Dagfinn Lunde, ordförande och koncernchef i DVB Bank på SeaAsia-konferensen i Singapore. – Om man tänker på råoljetankers, där efterfrågan (på transporter) ökar med 1–1,5 procent, så kommer det att bli en ganska kraftig överkapacitet inom ett till två år, citeras han i Lloyd’s List. Han menar också att kapacitetsökningen inom varvsindustrin inte är hållbar. Även Tom Zachariassen från Nordea spädde på och sade att en korrigering av fartygsvärden är att vänta, men det är svårt att säga när. Idag kan en fyra år gammal capesize-bulker som kostade USD 36 miljoner att bygga, säljas för USD 110 miljoner.Samtidigt rapporterar sydkoreanska varv om en fortsatt stor orderingång. Världens största varv Hyundai Heavy, tog under årets första kvartal in order för USD 2,4 miljarder, vilket är i linje med målet för helåret. Hyundai Mipo var värre och tog in USD 2,3 miljarder av de USD 3,6 miljarder man räknar med för hela året och Hyundai Samho plockade hem 43,4 procent av helårsmålet. Med USD 2,4 miljarder i nya order ligger Daewoo något under helårsmålet. Det gör däremot inte Samsung med USD 3,5 miljarder motsvarande 1/3 av målet för helåret. STXs orderbok ökade med USD 1,4 miljarder under första kvartalet, 40 procent mer än vid motsvarande period förra året.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.