Beslut om Gdansk Shipyard i denna månad?

EU-kommissionen behandlade inte framtiden för Gdansk Shipyard under senaste sessionen, nästa sammanträde är femte september. Varvsarbetare som protesterar i Bryssel tycker att det bästa vore om EU-kommissionen beslutar om varvets framtid först efter den tionde september. Då offentliggörs det om varvets ägare beslutat om en nyemission värd PLN 400 miljoner. Om beslutet är negativt brådskar det med andra investerare.