Besättningen kvar på ”Baltic Kristina”

Besättningen på ”Baltic Kristina” har ännu inte fått sina löner och är fortfarande kvar ombord. Man vill inte heller lämna fartyget för att det skulle kunna tolkas som att man har lämnat sin arbetsplats och därför skulle kunna avskedas. Inom Riga kommun, som är Riga Sea Lines största aktieägare, har man diskuterat situationen och förordar enligt nyhetsbyrån BNS ett förslag om att betala ut LVL 200 (EUR 285) till varje anställd. Den totala summan skulle uppgå till ca LVL 40.000 (EUR 56.900), men Rigas stadsfullmäktige måste först ta beslut om detta.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.