Bergesen Gas snart redo för nya investeringar

Världens största operatör av LPG-tankers över 40.000 kubikmeter, Bergesen Worldwide Gas, är redo för nya investeringar efter att aktien har listats på Oslobörsen i oktober eller november. Då späds Sohmen-familjens ägande ut från 100 procent till 55–60 procent. Börsnoteringen organiseras av Carnegie och USB. Bolaget kommer att ha en stark närvaro i marknaderna för LNG- och LPG-transporter och bedöms kunna ta initiativ till konsolideringar i båda marknaderna.