Bergen-flottan större än hela den svenska

Ingen annan hemmahamn i Skandinavien har en så stor handelsflotta som Bergen i Norge. Totalt består flottan av 525 fartyg med en samlad bruttodräktighet på 5,3 miljoner. Därmed är Bergen-flottan betydligt större än t.ex. hela den svenskflaggade handelsflottan. Förra sommaren passerade Bergen-flottan Oslo-flottan i storlek för första gången sedan 1905. Enligt Bergens Tidene har Oslo-flottan en samlad bruttodräktighet på 4,4 miljoner. Av fartygen med Bergen som hemmahamn seglar 272 under NOR-flagg medan 253 är registrerade i det internationella NIS-registret. Rederier som Viken Shipping, Spar Shipping, Jo Tankers, DOF och Westfal-Larsen hör till dem som bidragit till den kraftiga tillväxten.