Emma Israelsson, Cargo Superintendent på Wallenius Wilhelmsen Niklas Granholm, Deputy Director of Studies på Swedish Defence Research Agency, Thomas Fransson, Head of Security på Port of Gothenburg och Fredrik Herlitz, Colonel på Älvsborg Marine Regiment.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: DSM2023

Beredskap och nya handelsflöden i fokus

Vikten av grön, fri och robust handel till sjöss är är temat för årets Commercial & Financing Meet.

Missionskyrkan på Donsö var fylld till sista plats när Commercial & Financing Meet drog igång på tisdagen. David Kristensson, Group Chief Executive Officer på Northern Offshore Services AB, var programmets första talare och tog upp årets tema: We change for the future.

– Vi har alltid levt så på Donsö. Vi är frontrunners när det gäller såväl miljö som säkerhet. Vi har alltid försökt att utveckla våra fartyg att bli allt mer effektiva och avancerade, för en säker och effektiv drift, sa han.

60 fartyg på ingång

Rederierna på Donsö kommer inom de närmaste tio åren att få leverans av ett 60-tal nya fartyg. Om alla dessa fartyg får svensk flagg så innebär det att den svenska handelsflottan ökar med 50 procent. Men då krävs samarbete, sa David Kristensson.

– Vi vill stärka det maritima klustret. Vi vill ha det politiska klimatet så att vi kan hissa svensk flagg på våra fartyg. Vi på Donsö har gjort vår del, sa han och riktade sig till infrastrukturminister Andreas Carlson som också var på plats.

Vill ha fler svenska sjömän

Infrastrukturminister Andreas Carlson höll ett anförande där han bland annat tog upp det arbete som Sverige gjort under landets ordförandeskap i EU. Han talade om vikten av svensk sjöfart, inte minst ur beredskapssynpunkt, och nämnde den utredning som tillsattes i juni.

– Vi vill ha fler svenska fartyg och fler svenska sjömän. Det blir ännu viktigare i tider av kris och krig. En stark handelsflotta och ett starkt maritimt kluster är viktigt, sa Andreas Carlson.

Dagens första panel modererades av journalist Britt-Marie Mattsson på temat Grön och hållbar sjöfart – hur kan branschen nå dit? I panelen deltog representanter från Göteborgs Hamn, Wallenius SOL, Greencarrier AB och MAN Energy Solutions.

Nytt säkerhetslandskap

Efter lunch intog Carl-Johan Hagman, President och CEO på NYK Group Europe Limited, scenen för att moderera ett samtal om Resilient maritime trade in a new security landscape. Först ut som talare var Björn Fägersten, Phd, CEO of Politea and Senior Research Fellow på The Swedish Institute of International Affairs, som talade om geopolitik, globalisering och nya handelsmönster. Enligt honom har flödena förändrats kraftigt de senaste åren, och risken för konflikter har ökat.

– Vi ser mer av sanktioner och exportkontroll idag än vi gjorde för fem tio år sedan, sa Björn Fägersten.

Ökad spänning

Erik Hånell, CEO på Stena Bulk, gav en lägesuppdatering på temat utmanande områden när det gäller säkerhet och risker till sjöss.

– 2019 såg vi stora utmaningar i säkerhetslandskapet, spänningarna har ökat dramatiskt. Nu är vi tillbaka i samma situation som 2019. Orsakerna är flera men det är relationen mellan Iran och USA som orsakar störst problem, sa Erik Hånell.

Han gav också en återblick kring hur det var när Stena Impero beslagtogs i Hormuzsundet i juli 2019.

Besättning på tårna

Dagens andra panel handlade om beredskap och säkerhetsläge. En av deltagarna var Emma Israelsson, Cargo Superintendent på Wallenius Wilhelmsen, som berättade om när hon för ett antal år sedan arbetade ombord på ett fartyg som trafikerade Adenviken. Hon berättade om hur fartyget förberedde sig, kopplade brandslangar och övade för eventuella piratangrepp.

– Jag minns känslan när ett fartyg närmade sig, vad är det där för fartyg, är det en fiskare eller något annat? Hela besättningen var på tårna, sa Emma Israelsson.