Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: RoRo

Befraktningsavtal räddar 24 Eckerö-jobb

Eckerö Shipping chartrar ut Express eller Trader till Transfennica för ett år.

Transfennica chartrar in ett roro-fartyg till från Eckerö Shipping. Redan tidigare har parterna kommit överens om att förlänga chartern för roro-fartyget Carrier för år 2014. Nu har man dessutom avtalat om en 12-månaders charter för någondera av systerfartygen Express eller Trader. Fartyget planeras inleda chartern första veckan i januari 2014.

Det nya befraktningsavtalet innebär att 24 personer kan jobba kvar av de sammanlagt 78 som rederiet tidigare meddelade att kommer att sägas upp på grund av fartygsförsäljningar och utflaggningar.

AIS-data visar att Express för närvarande är i Medelhavet och Trader i Karibiska havet.

Kommentarer

  • Anonymous

    Hur skulle detta kunna rädda 24 jobb när VD:n berättar i dagens Ålandstidning att BÅDE Express & Trader kommer att flaggas ut i vilket fall som helst? Då är det ju ändå 78 som får gå eller är det bara jag som är obildad och inte förstår mig på vad herrarna egentligen menar?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.