Befälhavare anhållen efter att inte ha rapporterat grundstötning

Den tyske befälhavaren på det Gibraltarregistrerade torrlastfartyget ”Miramar” anhölls på fredagen efter att en fiskebåt larmat om ett oljeläckage från fartyget när hon lämnade hamnen i Luleå. ”Miramar” prejades och bordades av Kustbevakningen samt beordrades tillbaka till Luleå. Dykinspektioner visade en 60 meter lång reva i skrovet efter en grundstötning vid anlöpet i Luleå som befälhavaren inte rapporterade. ”Miramar” är byggt 1996 och är på 4.100 ton dödvikt. Hon opereras av Briese Schiffahrts i Leer, Tyskland. Oljeutsläppet dokumenterades av kustbevakningsflyget, men var inte sanerbart.