Befäl och uppfinnare vill bort från gammalt sjösäkerhetstänkande

Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) och Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) gör gemensam sak i ett upprop för nya innovationer för att rädda människor i sjönöd.”Med så mycket teknisk förnyelse som redan existerar, borde vi ha kommit längre än att våra sjömän ska behöva sitta i hård blåst och snöoväder timme efter timme i väntan på att räddningsinsatser ska komma uppifrån”, skriver föreningarna i ett pressmeddelande och önskar sig mer intresse från myndigheter och rederier.Det är förlisningen av Finnbirch som fått SFBF och SUF att väcka frågan, och de föreslår en räddningskapsel framtagen av uppfinnaren Sven Sörelius som en möjlig väg framåt för sjösäkerheten.Sörelius kapsel testades dock för ett par år sedan på Sjösäkerhetscentrum vid Chalmers Tekniska Högskola i ett projekt finansierat av Vinnova, och visade sig då inte hålla måttet.Sjöfartsverket, Vinnova och andra intressenter kommer i mars att träffas för att diskutera utvecklingen av nya och redan befintliga evakueringssystem.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.