Bärgare varnar för följder av allt större fartyg

Rederinäringen och bärgningsföretagen tar inte tag i de konsekvenser som kan följa av att containerfartyg och kryssningsfartyg blir allt större. Det hävdar Hans van Rooij, ordförande i International Salvage Union. I dag diskuteras containerfartyg på 12.000 TEU, men enligt van Rooij finns inte utrustning att ta hand om ett grundstött fartyg av en sådan storlek. I en intervju med Lloyd’s List lyfter han också fram att ett containerfartyg på 10.000 TEU kan ha 13.000–15.000 ton smutsig bunkerolja i enkelskrovet. Han undrar också hur man skall kunna evakuera 5.000 passagerare från ett kryssningsfartyg på öppet hav.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.