Bara sjötransporterna ökar i Ryssland

I Ryssland minskar transporterna för alla transportslag, undantaget är sjötransporterna som går emot trenden och ökar.Totalt transporterade alla transportslag 1.040 miljarder tonkilometer gods under det första kvartalet i år, vilket är 17,6 procent mindre än under motsvarande period i fjol. Av detta svarar sjötransporterna för 22,7 miljarder tonkilometer, en ökning med 32 procent jämfört med första kvartalet 2008.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.