Baltic Pilot fick rätt i pilotfall

Det statliga lotsverket Finnpilot har inte monopol på lotsningsverksamheten i Finland och det är inte brottsligt att anlita en kompetent lots med en annan arbetsgivare än Finnpilot. Detta slår åklagarämbetet i Egentliga Finland fast i sitt beslut om att inte väcka åtal mot en befälhavare på ett lotspliktigt fartyg som anlitat lots från det privata företaget Baltic Pilot Ltd. Tvisten mellan Baltic Pilot och kommunikationsministeriet har pågått sedan ministeriets negativa inställning satte stopp för Baltic Pilots verksamhet hösten 2007.– Vi kommer att vänta med att återuppta vår verksamhet tills de som förbjudit den kommer med ett nytt beslut där det klart framgår vilka spelregler som gäller, säger Baltic Pilots verkställande direktör Joakim Håkans till SST.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.