”Baltic Kristina” lämnar linjen Riga–Stockholm?

Diskussioner om Riga Sea Lines framtid har enligt nyhetsbyrån BNS lett till att ”Baltic Kristina” kan komma att chartras ut till ett rederi från Sydkorea för att underlätta rederiets finansiella svårigheter.Riga Sea Line transporterade 12.944 passagerare, 18.997 filmeter last och 15.184 filmeter personbilar under juli. Det är en kraftig ökning i jämförelse med juli 2004. Trots det har rederiet gått med förlust på grund av högre hamn- och bränslekostnader och därför vill förvaltningsrådet byta ut styrelsen. Av de fyra olika lösningar som diskuterats har förvaltningsrådet vägrat att höja aktiekapitalet och i stället valt att minska kostnaderna genom att ta ”Baltic Kristina” ur trafik från linjen Riga–Stockholm.