Baltic Excellent chartras av UPM

UPM-Kymmene Seaways har ingått ett flerårigt befraktningsavtal med Birka Cargo Ab Ltd för roro-fartyget Baltic Excellent. Fartyget är för närvarande tidsbefraktat till Holmen Paper fram till utgången av 2011. Inom Holmen sker en omstrukturering av logistiken och parterna har därför kommit överens om att överlåta fartyget till UPM-Kymmenes disposition redan vid inkommande årsskifte. Från 2012 befraktas Baltic Excellent av UPM i ett direkt avtal med Birka Cargo. Finskflaggade Baltic Excellent kommer i huvudsak att sysselsättas med transporter av skogsindustriprodukter från Finland till kontinenten.