Azerbajdzjan vill skapa egen tankerflotta

Den ryska transporttidningen Gudok uppger att Azerbajdzjan kommer att skapa en egen tankerflotta för oljeexport från två hamnar i Georgien och en i Turkiet. Idén är att skapa ett nytt rederi med fem–sex aframaxtankers till en kostnad av cirka USD 400–500 miljoner och samtidigt få bättre betalt för råoljan och dessutom också tjäna på skatter och avgifter. Tidigare har man diskuterat alternativet att exportera råolja genom pipeline via Rumänien, medan det nu aktuella alternativet skulle innebära järnvägstransport till hamnarna.I Ryssland är man skeptisk till idén och menar att det inte finns utrymme för ännu ett rederi på den tankmarknad som domineras av de stora aktörerna Sovcomflot, Novoship och PRISCO.