Australien godkänner danskt boskapsfartyg

Corral Line i Egernsund har fått sitt boskapsfartyg Falconia godkänt av australiska myndigheter efter nya skärpta regler för boskapstransporter. Bland annat har det krävts en omfattande uppgradering av elsystemet för redundans vid nödsituationer. – Vi har mer redundans i elsystemet än ett kryssningsfartyg, säger redare Bjørn Clausen på Corral Line. Det andra boskapsfartyget i rederiets flotta, Finola, uppgraderas också. Finola har dansk flagg medan Falconia seglar under Panamaflagg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.