Atlas först i DR med endast utländska fartyg

Atlas Shipping i Köpenhamn blir Danmarks Rederiforenings, DR, första medlemsrederi med endast utlandsflaggat tonnage. Medlemskapet möjliggjordes genom en stadgeändring i januari. Atlas Shipping bildades för elva år sedan och har huvudsakligen varit verksamt som timecharteroperatör. 2003/2004 köpte man dock tre bulkfartyg. Ett vidaresåldes kort därefter, de övriga två, ”Atlas Star” och ”Atlas Sun” seglar under NIS-flagg, bemannade av besättningar från Lettland och Litauen. Rederiforeningen räknar med att fler rederier kommer att söka medlemskap för att få tillgång till föreningens tjänster.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.