Atlas först i DR med endast utländska fartyg

Atlas Shipping i Köpenhamn blir Danmarks Rederiforenings, DR, första medlemsrederi med endast utlandsflaggat tonnage. Medlemskapet möjliggjordes genom en stadgeändring i januari. Atlas Shipping bildades för elva år sedan och har huvudsakligen varit verksamt som timecharteroperatör. 2003/2004 köpte man dock tre bulkfartyg. Ett vidaresåldes kort därefter, de övriga två, ”Atlas Star” och ”Atlas Sun” seglar under NIS-flagg, bemannade av besättningar från Lettland och Litauen. Rederiforeningen räknar med att fler rederier kommer att söka medlemskap för att få tillgång till föreningens tjänster.