Århus hamn sju år före sin tid

Århus hamn ligger sju år före sin plan enligt hamnledningens senaste pressmeddelande. 2006 nådde hamnens godshantering 12,1 miljoner ton. En volym som hamnen tidigare räknat med skulle nås 2013 – om sju år. Godsvolymerna ökade med omkring 863.000 ton eller 7,6 procent 2006. Container, bulk, ro-ro och flytande last utgör cirka 25 procent vardera.Århus hamn försöker tillsammans med Århus kommun att få bidrag från EU:s Marco Polo-program för att bygga en vägtunnel från hamnen till motorvägen i stadens södra delar. Tunneln kommer leda bort transittrafiken, till och från hamnen, från bostadsområden den nu måste passera.