Århus hamn redovisar storvinst efter markförsäljning

Århus Havn redovisar en vinst på DKK 126,7 miljoner för 2005, över DKK 100 miljoner mer än året innan. Orsaken är att den äldre delen av innerhamnen har sålts till kommunen. Pengarna skall användas för utbyggnaden av den östra hamnen och den nya containerterminalen. Containeromsättningen ökade med 31 procent till 876.000 TEU förra året. Antalet fartygsanlöp uppgick till 8.136 och godsomsättningen ökade med 787.000 ton till 11.287.000 ton.