Antitrust-härvan kostade Stolt över 200 miljoner tredje kvartalet

Stolt-Nielsen redovisar en vinst på USD 36,8 miljoner för tredje kvartalet på en rörelseomsättning om USD 398 miljoner. Motsvarande siffror för kvartal 3 2005 var USD 53,1 miljoner respektive USD 384 miljoner. Kvartalsresultatet påverkades negativt av antritrust-härvan i USA. Rederiet har under perioden fått betala USD 17,8 miljoner till kunder och USD 10,8 miljoner i juridiska kostnader. Totalt har härvan kostat USD 50,6 miljoner hittills i år.