Antalet fartygsolyckor ökar kraftigt i Östersjön

Helsingforskommissionen, Helcom, har publicerat en rapport som visar att 121 fartygsolyckor inträffade i Östersjön 2004, vilket är dubbelt så många som 2002. De vanligaste olyckorna är grundstötning, kollision samt maskinhaveri och de vanligaste orsakerna är mänskligt felbeteende samt tekniskt fel. Torrlastfartyg var den fartygstyp som var inblandad flest gånger.Enligt Helcom passerade 13.500 fartyg Skagen under perioden juli–september 2005. Det finns cirka 1.800 fartyg i Östersjöregionen vid varje givet tillfälle.