Ännu ett fartyg befaras kapat utanför Somalia

Ytterligare ett fartyg befaras vara kapat av pirater utanför Somalia. Coastern Sea Prince saknas efter att ha lämnat Djibouti för en vecka sedan lastad med 2.400 ton spannmål på väg till Kenya. Fartyget har aldrig anlänt och varken fartyget eller några pirater har hörts av. Fartygets identitet är okänd och fartygsnamnet finns inte registrerat någonstans, men det är relativt vanligt området. Den danska coastern Danica White har nu varit kapad i sex veckor, och varken besättningen eller fartyget har hörts av på länge. Besättningen skickade ett e-postmeddelande för tio dagar sedan till den danska tidningen BT där de meddelade att de var i god kondition och hade tillräckliga förråd ombord.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.