Kategori: Ekonomi | Torrlast

Hård smäll för Lupin Shipping

Det upptaxerade rederiet Lupin Shipping Ltd har gått på ännu en nit. Även Förvaltningsrätten anser att bolaget ska upptaxeras med mångmiljonbelopp.  

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat beslutade Skatteverket i vintras att upptaxera Lupin Shipping för inkomståren 2007-2009 och att man kräver bolaget på totalt över SEK 3,2 miljoner.

Bolaget överklagade sedan upptaxeringsbeslutet till Förvaltningsrätten, som nu alltså går helt på Skatteverkets linje.   

Skulden kvarstår

Det innebär att även Förvaltningsrätten anser att bolaget ska anses ha haft näringsinkomster på totalt SEK 7,9 miljoner under de aktuella åren, och att man dessutom ska betala ett 40-procentligt skattetillägg på det så kallade höjningsbeloppet.

För inkomståret 2009 åker man dessutom på att betala ytterligare drygt SEK 125.000 i arbetsgivaravgifter plus ett skattetillägg på 20 procent, eftersom bolaget anses ha köpt in en husbil åt en anställd i bolaget.

Sammantaget har därmed Lupin Shipping fortfarande en skuld till svenska staten på drygt SEK 3,2 miljoner.    

Eftertaxeringen har gjorts genom så kallad skönsmässig uppskattning, eftersom Lupin Shipping inte lämnat in någon självdeklaration för de aktuella inkomståren. Därför har Skatteverket i efterhand rekonstruerat och analyserat betalningsströmmarna i bolaget, där man bland annat har försökt utreda hur mycket man tjänat på sina fartygsförsäljningar.     

Driftstället avgörande

Den grundläggande tvistefrågan i ärendet handlar om var företaget egentligen bedriver sin verksamhet. Trots att Lupin Shipping Ltd är registrerat på den västindiska önationen Saint Vincent och Grenadinerna anser Skatteverket att verksamheten i själva verket har bedrivits från ett fast driftställe i Sverige – närmare bestämt i Falkenberg. Och eftersom Förvaltningsrätten håller med Skatteverket så innebär det att bolaget ska anses vara skattskyldigt i Sverige för de aktuella åren.

I domen skriver Förvaltningsrätten att det finns ett flertal omständigheter som ”med hög sannolikhet” visar att bolagets kärnverksamhet har bedrivits i Falkenberg. Bland annat noterar man att bolagets ledning är bosatt i Sverige, att fakturor och annan post sänts till adresser i Sverige att man hittat pärmar med namnen på bolagets fartyg i lokaler ägda av bolaget Västsvensk Fartygsservice – ett bolag med stark koppling till Lupin Shipping. 

I överklagandet anför Lupin Shipping och dess ombud att det inte stämmer att Fartygsservices lokal har stått till Lupin Shippings förfogande och att man därmed inte bedrivit någon verksamhet i denna lokal. Man skriver också det inte finns något i Skatteverkets utredning ”som visar att bolagets kärnverksamhet, dvs. sjötransportverksamheten, har bedrivits ifrån Sverige”. 

Ytterligare kostnader

Eftersom Förvaltningsrätten inte tycker att Lupin Shippings förklaringar håller och man avslår överklagandet så döms bolaget också att betala de kostnader man haft för sitt ombud, som enligt domen uppgår till SEK 166.000 kronor – en summa som alltså läggs på den övriga skulden. 

Lupin Shipping har ännu inte överklagat Förvaltningsrättens beslut, men har fram till den 23 december att göra detta. Sjöfartstidningen har varit i kontakt med bolagets juridiska ombud, som inte vill lämna några kommentarer överhuvudtaget.

Enligt fartygsdatabasen Sea-web är Lupin Shipping Ltd numera registrerat i Sverige, närmare bestämt i Varberg. Samma källa uppger att rederiet i dagsläget har tio fartyg i sin ägo.

Personlig upptaxering

Även för Lupin Shippings ägare Alvar Ohlsson blev det tummen ned i Förvaltningsrätten. Alvar Ohlsson har tidigare upptaxerats av Skatteverket med mångmiljonbelopp och även han överklagat detta, men Förvaltningsrätten håller nu med Skatteverket om att Alvar Ohlsson gjort anseliga uttag från bolagets bankkonton vilka ska betraktas som lön.

Det innebär att 88-årige Alvar Ohlsson skönsmässigt upptaxeras med totalt SEK 7,3 miljoner för taxeringsåren 2008-2010, och att han dessutom ska betala ett skattetillägg på 40 procent.

Därtill ska han betala sina ombuds omkostnader i förhandlingarna, vilka uppgår till SEK 46.000 kronor.        

Inte heller Alvar Olhsson har i skrivande stund överklagat Förvaltningsrättens beslut.