Anna A tillbaka i tingsrätten

Åbo tingsrätt har på nytt tagit upp behandlingen av det St Vincent & Grenadinesflaggade bulkfartyget Anna A:s grundstötning i Åbolands skärgård i december 1993. I denna långt utdragna process har fallet behandlas på många olika nivåer och nu har hovrätten förpassat ärendet tillbaka till tingsrätten. Fartygets ägare kräver finska staten på USD 3,5 miljoner i skadestånd.Vid sjöförklaringen efter grundstötningen menade befälhavaren att olyckan berodde på att belysningen på två sjömärken inte fungerade samt på lotsarnas misstag. Enligt den officiella haverirapporten var vakthavande styrman den enda från fartygets besättning som befann sig på bryggan och han saknade behörighet. Han agerade själv rorsman, men kunde inte engelska och hade uppenbara problem att förstå roderkommandona. Fartyget hade inte heller adekvata sjökort ombord, radarutrustningen var undermålig och VHF-utrustningen fungerade inte.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.