Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Ekonomi | Torrlast

Angelina till Sillanpää

Sillanpää tar över torrlastfartyget Angelina om 1.276 dwt från Dennis Maritime på bareboat-charter med köpoption. Fartyget, som är byggt 1988, har legat upplagt i Åbo under hösten och har nu döpts om till Emil. Namnet Angelina övertas av tidigare svenskägda torrlastaren Sally om 2.770 dwt, som har köpts av Dennis Maritime. Sally har nu lämnat Åhus och väntas anlända till Helsingfors i morgon, lördagen den 27 oktober. Hon kommer att byta till finländsk flagg i Helsingfors varefter hon går till Nådendal för dockning innan hon sätts i trafik som Angelina.