Ändrade planer i Riga frihamn

Riga Passenger Terminal Ltd., som arrenderar 6,5 hektar mark i Riga frihamn för 30 år, har enligt nyhetsbyrån BNS skrinlagt planerna på att bygga bostäder och kontor. I stället kommer företaget att koncentrera sig på att erbjuda tjänster till passagerare.Den första planen som presenterades 2003 hade utarbetats av norska Aspade International AS. Därefter tog man fram en ny plan med byrån Graf X för att utveckla hamnen. Investeringarna beräknas uppgå till EUR 300 miljoner och investerare från Norge, Ryssland, Litauen och Estland har visat intresse för området. Nya kajer och en passagerarterminal skulle kunna byggas på 1,5–2 år, men för hela projektet behövs 10–15 år.Enligt BNS har Tallink visat intresse av att bygga en passagerarterminal för den planerade linjen Riga–Stockholm. Tallinks presstalesman Janek Stalmeister säger dock till SST, att rederiet har planer på att investera direkt i sjöfart och fartyg men inte i att bygga en terminal. Tallink har däremot presenterat krav på infrastruktur för att kunna starta linjetrafiken.