Fotograf: Norwegian Cruise Lines

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

AMPM försatt i likvidation

Det bemanningsföretag som varit indraget i Skatteverkets sjöbefälsutredning har avvecklats. Företagets vd skyller dock inte avvecklingen på Skatteverket.

– Det stämmer att vi har avvecklat bemanningsbiten och inte längre har någon verksamhet kvar i AMPM. Vi tog beslutet i somras och bytte då först namn till Oxxy, som vi sedan likviderade – ifall vi skulle vilja aktivera namnet AMPM någon gång igen, säger Peter Alexandersson, tidigare vd för det kungälvsbaserade bemanningsföretaget, och fortsätter:

– Även om man inte är mer än människa och självklart blir påverkad av en sådan här sak så lägger jag inte skulden för likvidationen på Skatteverket, och att det hela skulle bero på alla upptaxeringsbeslut. Likvidationen berodde främst på att det blev dyrare och svårare att leja ut svensk personal när MLC-reglerna till slut trädde i kraft framemot försommaren.

Kraftig kostnadsökning

Enligt Peter Alexandersson innebar de nya MLC-reglerna att sociala avgifter till viss del tillkom och att kollektivanslutning skulle krävas för dem som seglar utanför Europa på icke-europeiskt flaggade fartyg. Även om han säger att det skiljer sig från fall till fall hur MLC-reglerna slår igenom, så blev slutresultatet att personalkostnaderna för de svenska befälen ökade markant.

– Beroende på lite olika faktorer blev det en kostnadsökning på ungefär 20 procent för varje befäl. Det innebar framförallt att jag tappade NCL som varit vår stora kund. Istället rekryterade NLC själva över befälen som vi haft och placerade dem i en annan struktur.    

Ingen skatt

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat har Skatteverket till dags dato upptaxerat 65 sjöbefäl som inte betalat någon skatt för inkomståren 2010-2011. Befälen har uppgett att de under de aktuella åren arbetat utanför EES-området samtidigt som de varit anställda av AMPM, och att de därmed – i enlighet med 183-dagarsregeln för sjömän med arbetsgivare inom EES – skulle ha rätt till skattebefrielse.

Skatteverket anser å sin sida att AMPM inte alls varit någon egentlig arbetsgivare, utan att befälen varit anställda hos arbetsgivare utanför EES och därmed ska betala skatt.

”Har gjort rätt”

Men även om Skatteverket anser att sjöbefälen gjort fel och såväl Skatteverket som Förvaltningsrätten anser att AMPM bara varit betalningsförmedlare och inte någon arbetsgivare så ska dock inte AMPM – såvitt Sjöfartstidningen erfar – ha varit föremål för någon separat utredning från Skatteverkets sida.

– Vi är fortfarande övertygade om att vi har gjort rätt och vi har fortfarande tät kontakt med befälen, främst de på NCL. Jag tror fortfarande att de har en chans att få rätt i Kammarrätten, säger Peter Alexandersson, som tycker att reglerna för vad som egentligen gäller är oklara.

– Det är ett svårbedömt läge och det hade ju varit smakfullt om Skatteverket bjudit in till en dialog och gett oss guidelines innan de dragit igång allt det här. Som myndighet hade de kunnat bjuda in, istället för att slå ned på enskilda anställda.

Prototyper klara

Enligt Peter Alexandersson har han i dagsläget inga planer på att starta någon ny bemanningsverksamhet. Istället ägnar han sig åt ett annat sjöfartsrelaterat projekt.

– Jag är inblandad i företaget Safe at Sea, som har tagit fram de så kallade sjöräddningsenheterna Rescue Runners ihop med Sjöräddningssällskapet. Prototyperna är klara och vi ligger i försäljningsläge sedan en tid tillbaka. Sjöräddningssällskapet är den stora kunden, men vi har även internationella kunder. Det är en riktigt bra grej som har framtiden för sig.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.