Arkiv

  • Grundstötning. Totalt 106 dagar efter den ödesdigra grundstötningen mitt i Suezkanalen har nu det 400 meter långa containerfartyget Ever Given återupptagit sin resa mot Europa, det under onsdagen.